Un punto de encontro de
mentes creativas e miradas
curiosas ao final do camiño.
Un proxecto de vida e arte.

TENDA     RESIDENCIA

TEN
DA.
Un punto de venda. Un
escaparate nun posto dentro
do Mercado de Abastos de
Santiago. Unha mirada
curiosa. 7m2 de arte para
levar.
RESI
DEN
CIA.
O teu refuxio en
Compostela. Un espazo
onde crear, traballar,
respirar, inspirar(se), vivir.
Unha gran fiestra para ver
e ser visto.